Aktuality

 

„Modulární soustava dalšího vzdělávání pro sektor sociálníchslužeb v Kraji Vysočina“ je prvním unikátním projektem, který přináší zcela nový pohled na ucelené vzdělávání pracovníků v sociální oblasti.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření komplexního a funkčního systému dalšího vzdělávání v sociální oblasti Kraje Vysočina.

Multifunkční webový portál jehož součástí je e-learningová forma vzdělávání je rozčleněn do třech specifických oblastí (právní minimum, měkké dovednosti a manažerské dovednosti).

Poskytovaná nabídka dalšího vzdělávání je tvořena 9 vzdělávacími moduly včetně studijních opor a podpůrných materiálů. Webový portál bude sloužit k šíření informací o možnostech dalšího vzdělávání, interaktivnímu vzdělávání a poskytování on-line vzdělávací podpory.