Aktuality

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření uceleného a plně funkčního systému vzdělávání zaměstnanců v oblasti sociálních služeb v kraji Vysočina. Tento vzdělávací systém poskytne pracovníkům sociální oblasti takové kompetence, které zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Nejedná se o vzdělávání dle zákona č.108/2006 Sb. Z předprojektového šetření vyplynuly oblasti potřeb vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, na základě kterých bude v projektu vytvořeno a pilotně ověřeno 9 modulů, které svým obsahem pokryjí tyto potřeby. Dílčími cíli bude tvorba metodik vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, pilotní ověření systému na cílové skupině. Smysl projektu spočívá v tom, že vytvořením uceleného systému vzdělávání dojde ke zvýšení kompetencí v souladu s požadavky EU a ke zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce. Systém bude tvořen souborem modulů pro další vzdělávání a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání. Nedílnou součástí bude vytvoření multifunkčního webového portálu a e-learningové podpory pro toto vzdělávání, včetně on-line podpory.