Aktuality

Cílové skupiny projektu

Cílová skupina je tvořena zaměstnanci 21 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, poskytujících sociální služby. Cílová skupina je tvořena jednak pracovníky poskytujících přímou sociální péči a také pracovníky v manažerských pozicích.