Aktuality

Realizační tým projektu

 

Hlavní manažer projektu:

Petr Coufal

Věcný manažer projektu:

Jiří Krliš

Věcný garant metodik:

Ing.Petra Zmrzlíková

 

Lektorský tým projektu:

Prof.PhDr.Helena Grecmanová Ph.D.

JuDr.Ondřej Dostál Ph.D.,LL.M

Doc.Mgr.Miroslav Dopita Ph.D.

Mgr.Daniel Štrobl

Bc.Veronika Ošťádalová 

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.