Aktuality

EFEKT PLUS s.r.o.


Společnost je akreditovanou vzdělávací institucí, realizující svojí činnost od roku 1995. Strategie společnosti jednoznačně směřuje k podpoře programů, zaměřených na rozvoj profesních kompetencí doporučených ke sledování Evropskou unií a mapujících podmínky evropského trhu. V oblasti vzdělávání dospělých má dlouholeté zkušenosti v sektoru zdravotnictví i v ostatních státních sektorech, v komerční oblasti, vnitrofiremním vzdělávání českých i zahraničních společností včetně poradenství, Assessment center, Development center, personálních auditů. Společnost úzce spolupracuje s UP Olomouc, odbornými pracovišti UK Praha VŠE Praha. Společnost je akreditována, včetně vzdělávacích programů (MPSV ČR a MŠMT ČR). Lektoři společnosti jsou akreditováni certifikátem lektora vzdělávání dospělých dle standardů a norem EU.

Efekt Plus s.r.o.
Univerzitní 232/16
Olomouc  779 00

IČO:26800829 
DIČ:CZ26800829

www.efekt-plus.cz
efekt@efekt-plus.cz